Znak jakości Petro-Plus
Program PetroPlus, to oferta skierowana dla rzetelnych firm, stawiających na jakość, które kierują się w swojej działalności zasadami fair play.
Strona www programu
Petro-Plus na Facebooku

Program PetroPlus jest inicjatywą promującą rzetelność, wiarygodność oraz postawę projakościową w biznesie. Uczestnicy programu otrzymują certyfikat jakości, potwierdzający, że oferowane produkty i usługi spełniają wszelkie wymagania, a ich jakość jest kontrolowana na każdym etapie. Uczestnictwo w programie stanowi istotny argument przemawiający za zwiększeniem zaufania klientów i partnerów handlowych. Jednocześnie kreuje korzystny wizerunek biznesowy.

 

Korzyści z przystąpienia do programu wynikają bezpośrednio ze zwiększeniem zaufania klientów i partnerów. Potwierdzenie uczestnictwa w programie dowodzi zachowania najwyższych standardów w zakresie jakości. Do dyspozycji uczestników pozostają podstawowe narzędzia umożliwiające kontrolę jakości paliw.

 

Istotnym elementem jest wyróżnienie na tle konkurencji oraz prawo do posługiwania się logogotypem programu.
Uczestnictwo w programie, umożliwia dostęp do nowoczesnej bazy laboratoryjnej i specjalistycznej wiedzy w zakresie jakości stosowanych towarów.

 

Uczestnictwo w programie uprawnia do:

  • uzyskania certyfikatu zaufania PetroPlus
  • posługiwania się logotypem programu
  • korzystania z materiałów promocyjnych PetroPlus
  • zamieszczania informacji promocyjnej na stronach internetowych programu
  • korzystania z zaplecza laboratoryjno-badawczego
  • dostęp do metod szybkiej oceny jakości pali