Szybka ocena jakości – PETROTEST

Charakterystyka i właściwości paliw.

Charakterystyka i właściwości paliw.

Podstawą właściwej oceny przydatności do stosowania oraz spełnienia wymogów prawnych są najczęściej badania laboratoryjne. Dokładna specyfika paliw określona została w normach europejskich PN-EN 228 dla benzyn oraz PN-EN 590 dla olejów napędowych. Zawarte w tych dokumentach wymagania są w chwili obecnej są tożsame z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Prócz tych dwu podstawowych typów dokumentów normalizacyjnych stosowane są także różnego rodzaju normy zakładowe, warunki techniczne oraz różne dopuszczenia.

 

Rozwiązaniem, może być stosowanie metody szybkiej oceny jakości paliw.

 

Petrotest to marka szybkich chemicznych testów wykorzystywanych podczas kontroli jakości paliw oraz olejów smarowych. Są one proste w użyciu i dają podstawę do oceny zgodności produktów naftowych. Można je stosować w każdych warunkach, zarówno w warsztatach samochodowych, jak i podczas typowej eksploatcji pojazdów samochodowych. Umożliwiają kontrolę jakości paliw jak i ocenę zużycia olejów stosowanych w motoryzacji.

 

Marka PETROTEST oparta jest na zachowaniu najwyższych standardów jakości naszych materiałów odniesienia. Nasze produkty dedykowane są podmiotom i osobom indywidualnym wykorzystującym paliwa silnikowe. Zapewniamy ciągłość dostaw oraz zapewnienie transportu odpowiadającego wymaganiom naszych Partnerów. Poszerzamy asortyment o nowe materiały uwzględniając wymogi naszych odbiorców. Zapewniamy także dostęp do materiałów technicznych i informacyjnych.

 

Ze względu na wymagania, przygotowane zostały zestawy umożliwiające kompleksową ocenę jakości.

O innowacyjności naszych testów świadczy wiele cech.

Prosta i funkcjonalna budowa. Produkt (w formie butelki/ pojemnika, w którym jest umieszczona opracowana zawiesina reagująca z badanym paliwem). Testy mogą być stosowany przez osoby bez specjalistycznego przygotowania, w praktycznie dowolnym miejscu.
Adekwatny zakres parametrów. Testy umożliwiają zbadanie najistotniejszych z perspektywy jakości, parametrów. Na podstawie wyniku użytkownik może podjąć decyzję co do konieczności bądź braku konieczności badania w laboratorium.
Cena. Dostosowana do możliwości finansowych przeciętnego nabywcy paliw silnikowych, znacząco niższa w porównaniu do oferty laboratoriów specjalistycznych
Szybkość działania. Sprawdzenia z użyciem zestawów PETROTEST umożliwiają wykonanie badania w kilka chwil.
Ekologia. Sprawdzenie wymaga użycia minimalnej ilości materiału potrzebnego do badań.
Kompaktowość i mobilność. Testy nie zabierają wiele miejsca. Można je łatwo przechowywać oraz transportować w wybrane miejsce. Na potrzeby odbiorców przygotowano opakowanie w postaci pojemnika umożliwiającego wykonanie badań w warunkach polowych.
Kompaktowość i mobilność. Testy nie zabierają wiele miejsca. Można je łatwo przechowywać oraz transportować w wybrane miejsce. Na potrzeby odbiorców przygotowano opakowanie w postaci pojemnika umożliwiającego wykonanie badań w warunkach polowych.
Zamów

Testy są dedykowane:

– podmiotom zajmującym się przetwarzaniem/dystrybucją/sprzedażą paliw: w związku z wymogami ustawowymi, jak i ogólnymi oczekiwaniami klientów stacji paliw , to na tych podmiotach ciąży odpowiedzialność za jakość dostarczanych paliw;

to one też ponoszą konsekwencje za wprowadzanie do obrotu paliwa niespełniającego norm. Petrotesty dostarczą konkretnej informacji co do jakości paliwa – wyniki uzyskiwane dzięki zastosowaniu petrotestów mają szybko, pewnie i „na miejscu”.

– odbiorcom hurtowych ilości paliw płynnych. Opracowane zestawy PETROTEST umożliwiają stacjom i hurtowniom paliw, kontrolę nad jakością wprowadzanych do obrotu paliw-stanowiąc dla nich istotne zabezpieczenie prawne. Podmioty te są ustawowo obarczone odpowiedzialnością za jakość wprowadzanych do obrotu paliw. Poza konsekwencjami prawnymi i finansowymi, wynikającymi z wprowadzania do obrotu paliw złej jakości, ponoszą oni straty wizerunkowe skutkujące obniżeniem liczby klientów.

– indywidualnym użytkownikom samochodów osobowych.

Zestaw Petrotestów został opracowany w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu, stworzenia innowacyjnego zestawu testów do kontroli jakości paliw płynnych (benzyna, olej napędowy).

Poniżej kilka podstawowych parametrów analitycznych, definiujących ocenę przydatności paliw i olejów:

Skład frakcyjny, destylacja

badanie związane z ocena zawartości poszczególnych grup węglowodorów, ze względu na ich zdolność do odparowania. Badanie zawartości lekkich węglowodorów, ułatwiających rozruch jak i cięższych, dostarczających energii do właściwej pracy. Badanie umożliwia rozróżnienie różnych gatunków paliwa oraz stopień ich wzajemnego zmieszania.

Temperatura zapłonu

łatwość zapalania się paliwa. Także ze względu na bezpieczeństwo jego stosowania. Pozwala szybko ocenić dodatek benzyn w olejach napędowych. Aktualnie dokumenty normalizacyjne dopuszczają do obrotu partie towaru o temperaturze zapłonu powyżej 55 stopni Celsjusza.

Gęstość

rozróżnia poszczególne gatunki paliwa. W głównej mierze służy do rozliczeń handlowych.

Zawartość wody

ocena zawartości wody związanej w produkcie. Nadmierna jej ilość powoduje utrudnienia eksploatacyjne, uszkodzenia elementów układu zasilania oraz korozję. Dopuszczalna wartość dla olejów napędowych i opałowych wynosi 200 ppm.

Zawartość zanieczyszczeń

badanie stopnia zanieczyszczenia paliwa drobinami mechanicznymi. Nadmierna ilość powoduje blokowanie filtrów paliwa a także uszkodzenia mechaniczne układu paliwowo-wtryskowego.

Lepkość kinematyczna

określa stopień rozpylenia paliwa w cylindrze, co przekłada się na jakość spalania, a co za tym idzie uzyskiwaną wartość energetyczną. Zbyt male lub zbyt wielkie kropelki mogą powodować nieprawidłowość pracy silnika. Szczególnie w drugim przypadku może dochodzić do niecałkowitego spalenia. Zbyt mała mgła paliwowa nie gwarantuje optymalnych warunków do smarowania i zabezpieczania powierzchni roboczych.

Korozja

ocena oddziaływania korodującego paliwa. Badanie posiadające istotne znaczenie ze względu na uszkodzenia układu paliwowego. Posiada również spore znaczenie w przypadku długo magazynowanych paliw.

Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP)

parametr oceniający przydatność paliwa do stosowania w okresach zimowych. Poniżej wskazanej temperatury następuje ``zamarzanie`` paliwa. W okresie zimowym wartość ta dla olejów napędowych nie powinna być wyższa niż -20 stopni Celsjusza.

Odczyn (pH)

Proces produkcyjny, magazynowanie i eksploatacja cieczy eksploatacyjnych i produktów naftowych może powodować obecność niezobojętnionych substancji o charakterze kwaśnym lub zasadowym. Zjawisko to może mieć niekorzystny wpływ na korozję i uszkodzenia układu paliwowo-wtryskowego.

Zestaw PETROTEST do szybkiej oceny jakości paliw