Prosta i funkcjonalna budowa
Adekwatny zakres parametrów
Cena dostosowana do możliwości finansowych
Szybkość działania